Klassieke Homeopathie

Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze die het zelfherstellend vermogen van mens of dier stimuleert. Er kunnen allerlei redenen en aanleidingen zijn waarom het zelfherstellend vermogen van een dier niet optimaal werkt en uit balans is. Denk daarbij aan klachten door oorzaken van binnen uit of van buiten af.

Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) grondlegger van de klassieke homeopathie, verdeelde ziekteverschijnselen onder in acute en chronische klachten. Daarnaast onderscheidde hij bij het ontstaan van de klacht twee mogelijkheden namelijk dat de oorzaak of aanleiding van de klacht binnen of buiten de patiĆ«nt zijn oorsprong vindt.

  • Klachten waarbij de aanleiding buiten het dier ligt zoals bij een breuk, kneuzing of wond. Deze zijn in de regel relatief eenvoudig met homeopathische middelen te behandelen/te ondersteunen.
  • Klachten waarvan de oorzaak binnen het dier ligt, zijn vaak ziekten waarvan de aanleg al bij de geboorte aanwezig was. Deze kunnen al vanaf de geboorte zichtbaar zijn, maar zich ook pas later openbaren. Soms gebeurt er iets ingrijpends in het leven van een dier waardoor de aandoening zich openbaart. Bijvoorbeeld een verhuizing, een bijtincident, een zwangerschap en bevalling, operaties, vaccinaties, belastende reguliere behandelingen, zoals chemotherapie, maar ook een vakantie kan de aangeboren klacht laten oplaaien.

Ook omgevingsfactoren hebben invloed op het ontstaan van klachten bij dieren.

Zo kan een dier klachten ontwikkelen vanwege verdrietige gebeurtenissen zoals het verlies van zijn baasje, het verlies van een maatje, een scheiding, de geboorte van een baby, een verhuizing of onjuiste leefomstandigheden. Denk hierbij ook aan getraumatiseerde dieren zoals bijvoorbeeld honden die vanuit het buitenland naar Nederland komen. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen mogelijk aangeboren klachten activeren of verergeren. Ook het fokproces speelt een rol in de gezondheid van het dier.

Doordat er meerdere factoren mee kunnen spelen in het ontstaan van een ziekte, kan er sprake zijn van een opeenstapeling. Er ligt vaak een heel proces aan ziekte ten grondslag. Acute ziekte of ziekten die nog niet zo lang bestaan, zullen in de regel makkelijker op te lossen zijn dan chronische ziekten.

Bij klassieke homeopathie breng je het totaal aan factoren in beeld en geef je alle relevante factoren een plaats in de behandeling. Daarbij maak ik gebruik van een ziekteclassificatie. Dit betekent dat er niet wordt gewerkt met een standaard behandelplan voor een bepaalde klacht, maar dat de behandeling wordt afgestemd op het individuele dier en zijn specifieke omstandigheden. Het doel van de behandeling is het zelfherstellend vermogen van het lichaam zo goed mogelijk zijn werk te laten doen waardoor de oorzaak van de klacht wordt weggenomen en er sprake is van een diepgaand herstel. Klassieke homeopathie kan op deze manier veel betekenen voor het welzijn van het dier.