Pagina twee

Behandeling

Indien u een homeopathisch consult voor uw dier wilt, kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Voorafgaande aan het consultgesprek krijgt u een vragenformulier toegestuurd waarin u algemene gegevens kunt invullen. Daardoor kan ik mijn aandacht tijdens het consult volledig op u en uw dier richten. Voor een consult kom ik bij u thuis of op stal. Op deze manier kan ik het dier in zijn eigen omgeving waarnemen en wordt het dier veel stress bespaard.

Het eerste gesprek duurt een uur. Na het bezoek analyseer ik de door u verstrekte gegevens en mijn waarneming en werk die uit volgens een speciaal ontwikkeld anamneseprotocol. In overleg met de supervisor kom ik tot een advies en wordt medicatie voorgeschreven. Deze ontvangt u samen met een geneesmiddelenbrief. Uiteraard zal ik u vooraf informeren over het voorschrift en de wijze van innemen van de voorgeschreven medicijnen.

De duur van de behandeling is van vele factoren afhankelijk. Denk daarbij aan de ernst van de ziekte, de leeftijd van het dier en hoe lang de klachten al bestaan.

Naast de vele chronische klachten zijn acute klachten ook goed met homeopathie te behandelen. In spoedeisende situaties wordt een dier met voorrang behandeld.

Verklaring met betrekking tot het behandelen van dieren onder supervisie van het VHCN

Het VHCN staat voor kwaliteit in de homeopathische behandeling. Om dit te kunnen realiseren, wil het VHCN een aantal zekerheden waarborgen. Daartoe worden een aantal regels gehanteerd, waaronder die voor het behandelen van dieren onder supervisie. Daarom heb ik, voor ik met het werken onder supervisie ben gestart, een verklaring ondertekend waarmee ik mij met deze regels verbindt. Indien gewenst kan ik u een folder sturen waarin u deze regels terug kunt lezen.

 

Tenslotte:

In spoedgevallen is het raadzaam eerst contact op te nemen met uw dierenarts. U kunt altijd naast of na een reguliere behandeling homeopathisch behandelen.